Kort om MED HAMMER OG SAG

MED HAMMER OG SAG er et enkeltmannsforetak, etablert i 2002. Eier er Byggmester Halvor Haug.


Vi teller nå en heltidsansatte og en halvtidsansatt


Vi påtar oss det meste av oppdrag for å variasjon og glede inn i jobben. Alt fra små strøjobber som skifte av et vindu, til komplette hytter.


Vi samarbeider også med noen små lokale bedrifter om enkelte prosjekter, samt leier inn noe hjelp på enkelte oppdrag.


For nærmere informasjon, ta kontakt.